PL | EN

Koła naukowe

KOŁO NAUKOWE PAPIERNIKÓW I POLIGRAFÓW “RYZA”
Przewodnicząca Koła: Natalia Nastarowicz
Wiceprzewodnicząca Koła: Maria Potempa
Sekretarz Koła: Anna Cyran
Opiekunowie koła:
dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak
dr inż. Aleksandra Erdman


Nasze hasło to: moc, ambicja, masa włóknista!
Studenckie Koło Naukowe Papierników i Poligrafów „Ryza” działa przy Centrum
Papiernictwa i Poligrafii. Jesteśmy organizacją skupiającą w swoich szeregach osoby
otwarte na rozwój, doświadczenia, ambitne i kreatywne, które łączy zainteresowanie
przemysłem poligraficznym oraz papierniczym. Jesteśmy organizacją skupiającą w swoich
szeregach osoby otwarte na rozwój, doświadczenia, ambitne i kreatywne, które łączy
zainteresowanie przemysłem poligraficznym oraz papierniczym. Poza edukacją i rozwojem
osobistym, stawiamy także na relację między członkami koła, poprzez wspólną pomoc,
naukę i spotkania.
Działalność i cele naszego Koła Naukowego:
● rozwijanie inicjatyw studenckich,
● udział w wydarzeniach naukowych i konferencjach,
● Współpraca z czasopismem “Świat Druku”, pisanie artykułów – własna sekcja
“między ryzami”,
● rozwijanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktów,
● prezentacja CPP i kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia” na targach,
konferencjach jak i w szkołach średnich,
● organizacja wycieczek do zakładów związanych z przemysłem papierniczym i
poligraficznym.

KONTAKT
Biuro: pokój 102 (łącznik CPP)
Mail: knpipryza@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/knryza
Instagram: www.instagram.com/kn.ryza

 

KOŁO NAUKOWE PAPIERNIKÓW

Prezes Koła:                 Dawid Jaskuła

Wiceprezes Koła            Wiktor Garczyński

papiernicy@gmail.com

 

Opiekunowie koła:
dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak
dr inż. Anna Stanisławska

 

 

Działalność Koła Naukowego Papierników

Koło Naukowe Papierników działa przy Centrum Papiernictwa I Poligrafii. Obecnie KN Papierników  zrzesza ok. 20 studentów. Jesteśmy organizacją skupiającą w swoich szeregach osoby otwarte na nowe doświadczenia, pełne energii do działania, ambitne i kreatywne, które łączy zainteresowanie przemysłem przetwórczym, poligraficznym – i przede wszystkim – papierniczym. Głównym celem naszego koła jest rozwijanie się w kierunku związanym z produkcją i obróbką papieru, poprzez wspólną naukę, prowadzenie badań, czy udział w wydarzeniach naukowych oraz w organizowanych przez zarząd koła wycieczkach, do związanych z przemysłem papierniczym zakładów i fabryk. Skupiamy się także na promocji kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia”, poprzez uczestnictwo w wielu targach oraz piknikach naukowych na których od lat wystawiamy swoje stanowisko. Poza edukacją i rozwojem osobistym, nasze koło stawia także na budowanie relacji między jego członkami, poprzez wspólną integrację w formie spotkań towarzyskich oraz wzajemną pomoc w nauce.

Cele działalności Koła Naukowego to przede wszystkim:

 • rozwijanie inicjatyw studenckich
 • organizacja wycieczek do zakładów związanych z przemysłem papierniczym
 • poznawanie procesu produkcji papieru w praktyce
 • organizacja seminariów i konferencji
 • prezentacja CPP i kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia” na targach, konferencjach jak i w szkołach średnich
 • uczestnictwo w wydarzeniach i zjazdach związanych z branżą papierniczą
 • propagowanie nauki języków obcych
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktów

Uczestnictwo w konferencjach

Ważną częścią działalności Koła Naukowego Papierników jest uczestnictwo w konferencjach o charakterze krajowym jak i międzynarodowym. Studenci nie ograniczają się tylko do uczestnictwa, ale biorą w nich czynny udział poprzez przygotowane na ten cel prezentacje. Członkowie Koła biorą również udział w organizowaniu cyklicznej konferencji Centrum Papiernictwa i Poligrafii – INPAP

Festiwal Nauki Techniki i Sztuki i papier czerpany

Co roku Koło Naukowe Papierników uczestniczy w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanym w Łodzi. Są to dni, kiedy studenci jak i wykładowcy łódzkich uczelni przygotowują pokazy, warsztaty i prezentacje praktycznie dla każdego. Także studenci CPP biorą czynny udział w tym wydarzeniu.

Wycieczki specjalistyczne – pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej

Nauka papiernictwa oparta tylko na wiedzy książkowej i laboratoryjnej staje się trudna i nieciekawa, dopóki nie zweryfikuje się zdobytej wiedzy w praktycznym zastosowaniu. Koło Naukowe stara się uatrakcyjniać naukę o procesach w papiernictwie i poligrafii poprzez organizację wyjazdów do zakładów, zarówno tych większych jak i mniejszych. Celem jest uświadomienie studentom jak wielkotowarowa i skomplikowana jest produkcja papieru. Zwiedzanie przedsiębiorstw pozwala zwrócić uwagę na różnorodność branży papierniczej, zarówno pod kątem produkcji, jaki i organizacji a także na problemy związane z tą gałęzią przemysłu. Wszystko to ma na celu poszerzenie świadomości i wiedzy młodych papierników.

Popularyzacja kierunku „Papiernictwo i Poligrafia”

W ostatnim czasie zaznaczyła się potrzeba promocji kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia”. W ubiegłych latach znacznie zaostrzyła się konkurencja na rynku edukacyjnym. Dodatkowo istotna jest popularyzacja kierunku wśród uczniów szkół średnich. To właśnie studenci mogą najlepiej zareklamować swoja uczelnię i korzyści, jakie można zyskać studiując Papiernictwo i Poligrafię

Ważnym zadaniem członków Koła Naukowego Papierników jest  rozwijanie współpracy z przemysłem. Chodzi tu przede wszystkim o zachęcenie zakładów papierniczych do wspierania przedsięwzięć i prac studenckich. Studenci starają się uświadamiać firmom, że to oni wkrótce będą pracownikami, kooperantami lub klientami.

KOŁO NAUKOWE POLIGRAFÓW 

 

Zarząd

Przewodnicząca – Agata Indrzejczyk

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Maciaszek

Sekretarz/Skarbnik – Artur Gapiński

Opiekun koła:

dr inż. Aleksandra Erdman

Kontakt

kolopoligrafow@gmail.com

Działalność Koła Naukowego Poligrafów

Od wielu lat jesteśmy studencką organizacją działającą w Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Mimo upływu czasu i rosnącej ilości absolwentów naszej uczelni zrzeszamy miłośników poligrafii i poszerzamy naszą wiedze na tematy drukowania i nie tylko. Tworzymy zgrany zespół, który oprócz zdobywania wiedzy oraz wzajemnego przekazywania sobie nowinek poligraficznych świetnie się przy tym bawi. Spędzamy swój wolny czas nie tylko w zaciszu pokoju Koła ale i poza lokalizacją Uczelni, wyjeżdżając na różne targi branżowe, wizyty w zakładach produkcyjnych czy po prostu bawiąc się w łódzkich pubach i klubach. Członkowie Koła Poligrafów podejmują każdą możliwość aby jak najbardziej zbliżyć się do przemysłu i chętnie zdobywają doświadczenie podczas organizowanych przez zaprzyjaźnione firmy poligraficzne oraz zarząd Koła warsztatów praktycznych.

Naszymi celami są przede wszystkim:

 • Zdobywanie wiedzy z zakresu poligrafii i przetwórstwa papieru
 • Zdobywanie doświadczenia poprzez ścisły kontakt z przemysłem poligraficznym
 • Organizacja wycieczek do firm poligraficznych i przetwórczych
 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Reprezentowanie Koła Naukowego Poligrafów oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii na targach branżowych
 • Prowadzenie i realizacja zaawansowanych projektów
 • Rozwijanie umiejętności organizacji, pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów
 • Współpraca z przemysłem poligraficznym
 • Uczestnictwo w wydarzeniach,  festiwalach, zjazdach oraz targach związanych z poligrafią

 

Skip to content