PL | EN

Działalność naukowa

Patenty uzyskane przez Pracowników Centrum Papiernictwa i Poligrafii w latach 2017-2021

2017

 1. S. Khadzhynova,  P. Pełczyński, W. Szewczyk: Sposób pomiaru względnego pola powierzchni wytłoczeń papierów higienicznych, 30.03.2015 r., P.411814 Patent nr 225507 z dnia 28.04.2017  r.
 • K. Olejnik, P. Pełczyński, M. Bogucka: Sposób i urządzenie do pomiaru dynamiki wchłaniania i przenikalności cieczy przez strukturę papieru, 23.09.2015 r., 414110, Patent nr 227458 z dnia 27.11.2017 r.
 • K. Olejnik: Sposób wytwarzania papieru przeznaczonego na papiery wartościowe, 27.12.2010 r., 393430 Patent nr 224905 z dnia 28.02.2017 r.
 • K. Olejnik: Sposób wytwarzania papieru przeznaczonego na papiery wartościowe, 27.12.2010 r., 393429 Patent nr 224906 z dnia 28.02.2017 r.
 • D. Bieliński, M. Kmiotek, J. Kleczewska, M. Siciński: Kompozycja elastomerowa na bazie kauczuku naturalnego, przeznaczona na wyroby o podwyższonej odporności na starzenie oraz działanie mikroorganizmów i podwyższonej temperatury, 14.09.2015 407462, Patent nr 224599 z dnia 31.01.2017 r.

2018

 1. K. Olejnik, M. Reczulski, A. Wysocka-Robak, P. Szczepaniak, J. Lazarek, P. Kulpiński, A. Erdman, S. Lis, T. Grzyb: Sposób pomiaru anizotropii papieru on-line w maszynie papierniczej, 17.02.2015 411294 Patent  nr 227823 z dnia 31.01.2018 r.
 • Klepaczka, W. Szewczyk, M. Plata: Sposób suszenia wstęgi papieru lub tektury w maszynie papierniczej 399870 9.07.2012 r. Patent nr 229512 z dnia 31.07.2018 r.

2019

 1. K. Olejnik, W. Świekatowski, K. Filipczak: Papier o podwyższonej przepuszczalności powietrza i jednocześnie dobrych właściwościach wytrzymałościowych oraz sposób wytwarzania tego papieru. P.422167 10.07.2017 r. Patent nr 233258 z dnia 10.06.2019 r.
 2. Havenko S.,Ohirko M., Kotmaljova O.: Patent № 136660 В41М7/02. Metoda uszlachetniania opakowań. Nr U201902786, zł. 21.03.2019, Patent z dnia 27.08.2019 r.

2020

 1. K. Olejnik, P.J. Kulpiński, A. Erdman, M. Krysztof: Sposób poprawy właściwości wytrzymałościowych papieru P.416160 17.02.2016 r. Patent nr 234111 z dnia 31.01.2020 r.

2021

 1. D. Danielewicz: Sposób wytwarzania papierniczych mas celulozowych niebielonych siarczanowych. P.430292 z dnia 24.06.2019 r. Patent nr 238047 z dnia 30.06.2021 r.
 2. W. Szewczyk, G. Kmita-Fudalej Urządzenie do pomiaru sztywności zginania opakowań na jaja  P.429565  11.04.2019 Patent nr 237534 z dnia 11.05.2021 r.
 3. T. Olejnik, M. Kaźmierczak, M. Kmiotek: Warstwowy kompozyt celulozowo-papierniczy oraz sposób wytwarzania kompozytu, P.429188 z dnia 8.03.2019 r. Patent nr 237035 z dnia 10.03.2021 r.
 4. A. Koziróg, B. Brycki, K. Olejnik, A. Wysocka-Robak: Sposób podwyższania odporności włóknistych materiałów celulozowych na działanie mikroorganizmów oraz sposób przygotowania środka do podwyższania odporności tych materiałów na działanie mikroorganizmów. P.427036 17.09.2018 r. Patent z dnia 23.07.2021 r.
 5. W. Szewczyk, M. Głębowski, M. Reczulski, A. Szadkowski, K. Brodnicki: Sposób zmniejszania gęstości papieru w trakcie jego wytwarzania w maszynie papierniczej. P.424518 z dnia 6.02.2018 r. Patent z dnia 23.07.2021 r.

Wybrane publikacje Pracowników Centrum Papiernictwa i Poligrafii

 1. Havenko S., Volodymyr Bernatsek, Khadzhynova S.,  Investigation of stress-strain state of micro-corrugated cardboard com-ponents in the process of its laminating and manufacturing packaging. MECHANIKA ISSN 1392-1207. 2017, Volume 23(3): 334-340, MNiSzW:15, IF 0,382
 2. Olejnik, K., Skalski, B., Stanisławska, A., Wysocka-Robak, A.:Swelling properties and generation of cellulose fines originating from bleached kraft pulp refined under different operating conditions. Cellulose, 24(9), 2017.  3955-3967 DOI: 10.1007/s10570-017-1404-9
 3. Laszkiewicz B., Kulpinski Piotr, Stanisławska Anna: „Evaluation of diluted cellulose solutions for nanofiber production using the electrospinning method”, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 25, 6(126): 25-30, 2017
 4. Z. Kołakowski, W. Szewczyk, G. Kmita-Fudalej: CALCULATION OF HONEYCOMB PAPERBOARD FLAT CRUSH RESISTANCE. Wood Research 62 (5): 2017 815-824 WR 201705 14
 5. Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska Properties and fibre characterisation of bleached hemp, birch and pine pulps: a comparison, Cellulose (2017), 24:5173-5186.
 6. Pietrzak K., Otlewska, A., Danielewicz, D., Dybka, K., Pangallo D., Kraková, L., Puškárová, A., Bučková, M. Scholtz, V., Ďurovič, M., Surma Ślusarska, B., Demnerová K.,, Gutarowska, B..: Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silver nanoparticles misting and low temperature plasma, Journal of Cultrural Heritage 24(3-4), 2017, p. 67-77
 7. Czechowski L., Bieńkowska M., Szewczyk W.: Paperboard tubes failure due to lateral compression-experimental and numerical study. Composite Structures, 2018, 203, s. 132-141
 8. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.,  Dybka-Stępień K.:  Processing of Miscanthus giganteus stalks into various soda and kraft pulps. Part I: Chemical composition, types of cells and pulping effects. Cellulose, 2018, vol. 25, no. 11, s.6731-6744,
 9. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B., Kmiotek M., Dybka-Stępień K.:  Susceptibility of selected non-wood fibrous raw materials for processing into unbleached and bleached kraft pulps, Cellulose Chemistry and Technology,2018,  52 (3-4), 283-289.
 10. Kmiotek M., Bieliński D., Piotrowska M.: Propolis as an antidegradant and biocidal agent for natural rubber. Journal of Applied Polymer Science 2018, 135, 9, s. 1-9  doi: 10.1002/app.45911.  
 11. Olejnik K., Krysztof M., Kulpiński P., Stanisławska A., Khadzhynova S.: Regenerated cellulose from N-methylmorpholine N-oxide solutions as a coating agent for paper materials. Cellulose, 2018, vol. 25, no. 6, s. 3595-3607 
 12. Mizerska U., Halasa R., Turecka K., Chojnowski J. , Pospiech P. ,  Fortuniak W., Slomkowski S., Makowski T.,  Machnowski M., Sowinski P.: Bacterial cell killing properties of silver-loaded polysiloxane microspheres, 2018,  Journal of Materials Science DOI 10.1007/s10853-018-2084-z
 13. Olejnik K., Pełczyński P., Bogucka M., Głowacka A.: Optical measurement of the hydrophobic properties of paper products. Measurement, 2018, vol. 117, s. 52-63
 14. Pospiech P. Rubinsztajn S., Cypryk M., Chojnowski J., Fortuniak W., Mizerska U.: Reaction of Silyl Hydrides with Tetrabutoxygermanium in the Presence of B(C6F5)3: Difference between Silicon and Germanium Chemistries and Easy Route to GeH4.  Organometallics, 2018, vol 37, nr 10, s. 1585-1590
 15. Pospiech P., Fortuniak W., Mizerska U., Chojnowski J., Słomkowski S., Nyczyk-MalinowskaA., Wojteczko A., Wisła-Walsh E., Hasik M.: Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres. Ceramics International, 2018, vol. 44, no.1, s. 374-383
 16. Reczulski M.: Optimization of the clearance angle in industrial disc chipper. Wood Research, 2018, vol. 63, no. 2, s. 295-304
 17. Szewczyk W. Głowacki K.: Impact of Humidity on Energy Absorption during Paper Tensile Test. Fibres&Textiles in Eastern Europe, 2018, vol 26, nr 3, s. 115-120
 18. Szewczyk W., Kołakowski Z., Bieńkowska M., Czechowski L.:  New Method for Evaluation of Radial Crush Strength of Paper Cores. Mechanika, 2018, 24, no. 2, s. 169-173
 19. Havenko S., Edmundas Kibirkštis, Laura Gegeckienė, Khadzhynova S., Myroslava Kadyliak: Influence of Structure and Physical-Mechanical Characteristics of Threads on the Strength of Binding the Books. MECHANIKA. 2019. Volume 25(4), p. 313-319, ISSN 1392–1207.
 20. Havenko S., Konyukhov Oleksandr, Konyukhova Ivanna: Electronic and Microscopic Analysis of Offset Imprints of Barcodes on Cardboards. Journal of Graphic Engineering and Design, 2019. Volume 10 (1), s. 19-24. ISSN 2217-379X
 21. Leks-Stępień J.: The effects of the coating mixture on the penetration liquids into paper, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 9, 108-111, 2019
 22. Koziróg A., Brycki B., Olejnik K., Wysocka-Robak A.,  Dębska-Winkler P. : Cellulose products modified with monomeric and gemini surfactants: antimicrobial aspects. Cellulose https://doi.org/10.1007/s10570-019-02475-0, June 2019, Volume 26, Issue 9, s. 5559–5570 2019
 23. Olejnik K.,  Bloch J-F., Pełczyński P.:  Measurement of The Dynamics of Fluid Sorption for Tissue Papers. TAPPI Journal 18(7), 417-426 2019
 24. Olejnik K., Fabijanska A.,  Pełczynski P.,  Stanislawska A.: Control lability of low-consistency chemical pulp refining process, Computers and Chemical Engineering 128(2), 468-476. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2019.06.024 2019
 25. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Bleached Kraft Pulps from Blends of Wood and Hemp. Part I. Demand for Alkali, Yield of Pulps, Their Fractional Composition and Fibre Properties. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2019, vol. 27, no. 1(13, p. 112-117
 26. Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.: Bleached Kraft Pulps From Blends of Wood and Hemp. Part II – Structural, Optical and Strength Properties of Pulps. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2019, vol. 27, no. 2(13, p. 111-116
 27. Danielewicz D., Kmiotek M., Surma-Ślusarska B.: Study of Ionic Liquids UV-VIS and FTIR Spectra before and after Heating and Spruce Groundwood Dissolution. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2019, vol. 27, no. 1(13, p. 118-123
 28. Kryłłowicz W., Szewczyk W., Świniarski J., Pełczyński P.: A blower for high temperaturę fumes in paper machine. ENGINEERING STRUCTURES, 2019, vol. 196, no. , p. , ISSN: 0141-0296 (INT, PHI) 140,00/140,00 p.
 29. Surma-Ślusarska B., Danielewicz D.: Miscanthus × giganteus stalks as a potential non-wood raw material for the pulp and paper industry. Influence of pulping and beating conditions on the fibre and paper properties. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2019, vol. 141, no. 12, p. 0-0,
 30. Sikora M., Danielewicz D.: Production of unitary moulded pulp products using Rapid-Köthen apparatus. BioResources, 2019, vol. , no. 14(4, p. 9781-9785,
 31. Surma-Ślusarska B., Kmiotek M., Danielewicz D.: Comparison of Some Properties of
 32. Selected Non-Wood Plants andWood Species and Unbleached Kraft Pulps from These Materials. Journal of Natural Fibers, 2019, vol. 16, no. 6, p. 1-11, ISSN: 1544-0478
 33.  A. Erdman, P. J. Kulpiński, J. Gabor, A. Stanula, A. Swinarew: Luminescent Cellulose Fibers Modified with Poly((9-Carbazolyl)Methylthiirane). Polymers, 2020, rocznik 12, nr 10.
 34. A. Szczeszczak, M. Skwierczyńska, D. Przybylska, M. Runowski, E. A. Śmiechowicz, A. Erdman, O. Ivashchenko, T. Grzyb, S. Lis, P. J. Kulpiński, K. Olejnik: Upconversion luminescence in cellulose composites (fibres and paper) modified with lanthanide-doped SrF2 nanoparticles. Journal of Materials Chemistry C, 2020, rocznik 8, nr 34.
 35. G. Kmita-Fudalej, W. Szewczyk, Z. Kołakowski: Calculation of Honeycomb Paperboard Resistance to Edge Crush Test. Materials, 2020, rocznik 13, nr 1706.
 36. J. Chojnowski, S. Slomkowski, W. Fortuniak, U. Mizerska, P. Pospiech: Hydrophilic Polysiloxane Microspheres and Ceramic SiOC Microspheres Derived from Them. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2020, rocznik 30, nr 1.
 37.  L. P. Czechowski, W. Śmiechowicz, G. Kmita-Fudalej, W. Szewczyk: Flexural Damage of Honeycomb Paperboard—A Numerical and Experimental Study. Materials, 2020, rocznik 13, nr 2601.
 38. L. P. Czechowski, G. Kmita-Fudalej, W. Szewczyk: The Strength of Egg Trays under Compression: A Numerical and Experimental Study. Materials, 2020, rocznik 13, nr 2279.
 39.  M. K. Kaźmierczak, T. Olejnik, M. Kmiotek: Natural paper-layered composites with air barrier properties achieved by coating with bacterial cellulose. BioResources, 2020, rocznik 15, nr 4.
 40. M.  Reczulski: Optimization of cutting speed and clearance angle in the disc chipper. WOOD RESEARCH, 2020, rocznik 65, nr 6.
 41.  S.  Członka, A.  Strąkowska, P.  Pospiech, K. Strzelec: Effects of Chemically Treated Eucalyptus Fibers on Mechanical, Thermal and Insulating Properties of Polyurethane Composite Foams. Materials, 2020, rocznik 13, nr 1781.
 42. S. Havenko, S. Khadzhynova, K. Olejnik, E. KIBIRKŠTIS: Influence of Primers on the Optical Characteristics of Ink-Jet Imprints. Mechanika, 2020, rocznik 26, nr 4.
 43.  S. Havenko, I. Pikh, L. Kulik, I. Konyukhova, R. Rybka, O. Vorzheva: Research of the backing technology of the book block spine. Journal of Graphic Engineering and Design, 2020, rocznik 11, nr 1.
 44.  S. Khadzhynova: Effect of The Primer on Barcode Quality in Ink-Jet Printing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, rocznik 1/5, nr 103.
 45.  S. Khadzhynova, S. Havenko: DEVISING A PROCEDURE FOR EXAMINING THE QUALITY OF PRINTS OF DIGITAL AND OFFSET PRINTING ON CORRUGATED CARDBOARD. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, rocznik 5/1, nr 107.
 46.  T. Ganicz, K. Olejnik, K. Rózga-Wijas, J. Kurjata: New method of paper hydrophobization based on starch-cellulose-siloxane interactions. BioResources, 2020, rocznik 15, nr 2.
 47.  W. Fortuniak, J. Chojnowski, U. Mizerska, P. Pospiech, J. Zakrzewska, S. Słomkowski: Polysiloxane Derived Macroporous Silicon Oxycarbide Microspheroidal Particles and Their Decoration with 1D Structures.. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2020, rocznik 30, nr .
 48.  W. Szewczyk, M. Bieńkowska: EFFECT OF CORRUGATED BOARD STRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES. WOOD RESEARCH, 2020, rocznik 65, nr (4).
 49.  Z. Kołakowski, W. Szewczyk, M. Bieńkowska: Distribution of Bending Stiffness of Orthotropic Fibrous Material Based on an Example of Corrugated Board. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2020, rocznik 28, nr 3(14.
 50. M. Kmiotek, K. A. Dybka-Stępień, A. Karmazyn: Mild Enzymatic Treatment of Bleached Pulp for Tissue Production. BioResources, 2021, rocznik 16, nr 2.
 51. M. Krysztof, K. Olejnik, P. J. Kulpiński, A.  Erdman, E. A. Sąsiadek: A Comparative Study of the Effect of Cellulose-based Deep Coating and Pulp Refining on the Structural and Mechanical Properties of Paper.. BioResources, 2021, rocznik 16, nr 3.
 52. M.  Reczulski: Intensification of Press Felt Dewatering for Tissue Machines. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2021, rocznik 29, nr 1(14.
 53. P. Pospiech, K. Olejnik, U. Mizerska, J. Zakrzewska: Influence of polysiloxane microspheres on hydrophobicity, structure and mechanical properties of paper materials. CELLULOSE, 2021, rocznik 1,
 54. E. A. Sąsiadek, K. Olejnik, M. Z. Kozicki: Paper Doped with Polyacrylonitrile Fibres Modified with 10,12–Pentacosadiynoic Acid. Materials, 2021, rocznik 14, nr 14
 55. P. Pełczyński, W. Szewczyk, M. Bieńkowska: SINGLE-CAMERA SYSTEM FOR MEASURING PAPER DEFORMATIONS BASED. Metrology and Measurement Systems, 2021, rocznik 28, nr 3.
Skip to content