PL | EN

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej prowadzi kursy i szkolenia specjalistyczne, tematycznie dopasowane pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Zajęcia mogą być prowadzone tylko w formie wykładów (zdalnie lub stacjonarnie) bądź zawierają także ćwiczenia praktyczne, realizowane w laboratorium. Zakres i wymiar godzinowy jest ustalany indywidualnie.

Poniżej wymieniono przykładowe tematy szkoleń, które już zostały zrealizowane.

  1. Właściwości materiałów papierowych – drukowanie i metody zabezpieczania
  1. Procesy wytwarzania papierów higienicznych krepowanych, z mas pierwotnych oraz wtórnych
  1. Wytwory papierowe – podstawy wytwarzania, właściwości oraz metody ich badania
  1. Podstawy technologii wytwarzania papieru i właściwości materiałów papierowych
  1. Właściwości materiałów papierowych i metody ich uszlachetniania
  1. Technologia wytwarzania papierów sanitarno-higienicznych
  1. Eksploatacja urządzeń w przemyśle celulozowo-papierniczym. Odzież maszynowa.
  1. Właściwości surowców włóknistych i metody poprawy ich zdolności papierotwórczej
  1. Procesy wytwarzania tektury falistej i opakowań
  1. Fizyka papieru, metody badań właściwości materiałów papierowych

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content