CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Prezes Koła:                 Dawid Dobrzelewski (mail: )

Wiceprezes Koła            Filip Tomaszewski

Księgowość                   Sebastian Łysakowski

Działalność Koła Naukowego Papierników

Od wielu już lat działalność studencka w Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej związana jest z Kołem Naukowym Papierników (KNP). Jest to międzywydziałowa organizacja z ponad trzydziestoletnią historią. Obecnie zrzesza ok. 40 studentów z trzech wydziałów: Mechanicznego, Chemicznego i Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Cele działalności Koła Naukowego to przede wszystkim:

 • rozwijanie inicjatyw studenckich
 • organizacja wycieczek do zakładów związanych z przemysłem papierniczym
 • poznawanie procesu produkcji papieru w praktyce
 • organizacja seminariów i konferencji
 • inicjowanie współpracy międzynarodowej
 • prezentacja Instytutu i kierunku studiów technicznych „Papiernictwo i Poligrafia” na targach, konferencjach jak i w szkołach średnich
 • uczestnictwo w wydarzeniach i zjazdach związanych z branżą papierniczą
 • propagowanie nauki języków obcych
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktów
 • prezentacja artystycznej strony papiernictwa związanej z papierem czerpanym

Swoimi pomysłami i przedsięwzięciami studenci nie tylko uzupełniają teoretyczną wiedzę zdobywaną w toku studiów, ale zachęcają do aktywnego barania udziału w życiu akademickim.

Współpraca międzynarodowa - nowe wyzwanie

Już od ponad roku Koło Naukowe Papierników prowadzi intensywną współpracę z zagranicznymi ośrodkami papiernictwa. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim umożliwienie kontaktów studentom Instytutu ze studentami innych krajów. Współpraca ta ma zachęcać papierników do poprawy znajomości języków i sprawdzenia w praktyczny sposób posiadanych już umiejętności w tym zakresie. Ważnym aspektem jest także oswajanie młodych inżynierów z pracą w międzynarodowej grupie osób.

Współpraca zainicjowana została zorganizowaniem I Międzynarodowej Konferencji Studentów Papierników Łódź - Gniew 2005, która była największym i najtrudniejszym przedsięwzięciem, jakiego podjęli się studenci w 2005 roku. Była to pierwsza impreza studentów papierników, obarczona tak dużą odpowiedzialnością zarówno finansową jak i organizacyjną. Jednakże dzięki wsparciu władz Politechniki Łódzkiej i Instytutu oraz zakładów Papierniczych w Kostrzynie, Świeciu i Kwidzynie stała się ona rzeczywistością. Na zaproszenie odpowiedziało 13 zagranicznych studentów z Grenoble (Francja), Helsinek (Finlandia), Tampere (Finlandia) oraz Bratysławy (Słowacja), jak również dwóch przedstawicieli Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) z siedzibą w Arnhem (Holandia), papierniczej organizacji, z którą współpracują członkowie Koła. Dla gości przygotowany został ciekawy i przekrojowy program. Łączył on wiedzę teoretyczną przekazywaną podczas prezentacji jak i praktyczną, zdobywaną podczas zwiedzania zakładów International Paper Kwidzyn S.A. oraz Mondi Packaging Paper Świecie S.A. Konferencja trwała aż 7 dni.

Po dwóch tygodniach od tego wydarzenia studenci otrzymali zaproszenia do Grenoble i Bratysławy. Od kwietnia 2006 współpracują z ośrodkiem papiernictwa w Darmstadt, co owocuje wzajemnymi wizytami i zaproszeniami. Już w grudniu 2006 r. aż 14 studentów Instytutu Papiernictwa weźmie udział w rozgrywkach piłki siatkowej papierników Volleypap. Studenci rozwijają także współpracę ze wschodnioeuropejskimi krajami, czego dowodem jest uczestnictwo kilku studentów w konferencji w Kijowie, gdzie ich prezentacje, jak również możliwość współpracy cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów z Ukrainy i Rosji.

W kwietniu 2007 r. planowana jest kolejna międzynarodowa konferencja studencka, na którą zaproszenia otrzymają studenci aż dziewięciu krajów, z którymi członkowie Koła utrzymują kontakt.

W roku 2004 Koło Naukowe Papierników rozpoczęło współpracę z Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) z siedzibą w Arnhem w Holandii. Jest to organizacja zajmująca się badaniami z zakresu papiernictwa dla holenderskiego przemysłu papierniczego. Ze względu na brak w Holandii kierunków studiów związanych z papiernictwem, organizacja ta już od ponad roku zaprasza polskich studentów na 6 miesięczne projekty badawcze oraz projekty umożliwiające wykonanie badań do prac magisterskich. Wielu studentów uczestniczy także w projektach letnich odbywających się w holenderskich zakładach papierniczych. Korzyści wynikające ze współpracy są obopólne. Studenci zyskują możliwość praktycznego poznania zakładów papierniczych, sprzętu laboratoryjnego i metod badawczych. Zakłady z kolei, wykorzystują wyniki badań uzyskane przez studentów do poprawy wydajności produkcji. Największym projektem, jakim zajęli się studenci w ostatnim czasie była charakterystyka odpadów i minimalizacja ilości dobrych włókien usuwanych wraz z nimi w procesach produkcji mas makulaturowych. Współpraca Instytutu i Koła Naukowego z KCKP jak i holenderskimi zakładami papierniczymi pokazuje jak korzystne jest zatrudnianie studentów w pracach badawczych i analitycznych. W roku 2006 aż 11 studentów wykonywało prace dla tej organizacji.

Uczestnictwo w konferencjach

Ważną częścią działalności Koła Naukowego Papierników jest uczestnictwo w konferencjach o charakterze krajowym jak i międzynarodowym. Studenci nie ograniczają się tylko do uczestnictwa, ale biorą w nich czynny udział poprzez przygotowane na ten cel prezentacje. Doskonałym tego przykładem była VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Studentów i Doktorantów, zatytułowana „Młode drukarstwo” i zorganizowana przez Politechnikę Kijowską. Studenci Instytutu przedstawili tam trzy prezentacje dotyczące zarówno papiernictwa jak i poligrafii, które cieszyły się sporym zainteresowaniem czego dowodem była propozycja napisania artykułu dla ukraińskiego czasopisma opakowaniowego.

Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo KNP w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską pod patronatem Ministra Edukacji i Informatyzacji. Była to okazja do poznania działalności innych kół naukowych, sposobów ich finansowania oraz organizacji przedsięwzięć. Spotkanie to pozwoliło także na prezentacje Koła Naukowego Papierników na forum ogólnopolskim.

Miłym akcentem były także zaproszenia na konferencje Cost Action 26 Wrocław 2005, seminarium „Od włókna do tektury” organizowane co roku przez Mondi Packaging Paper Świecie S.A., czy konferencję firmy Voith w Niemczech.

Festiwal Nauki Techniki i Sztuki i papier czerpany

Co roku Koło Naukowe Papierników uczestniczy w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanym w Łodzi. Są to dni, kiedy studenci jak i wykładowcy łódzkich uczelni przygotowują pokazy, warsztaty i prezentacje praktycznie dla każdego. Także studenci Instytutu Papiernictwa i Poligrafii biorą czynny udział w tym wydarzeniu. Organizują oni pokazy wytwarzania papieru czerpanego – pokazując artystyczną stronę papiernictwa. Jest to okazja do poznania historii, jak i technologii produkcji papieru.

Wycieczki specjalistyczne – pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej

Nauka papiernictwa oparta tylko na wiedzy książkowej i laboratoryjnej staje się trudna i nieciekawa, dopóki nie zweryfikuje się zdobytej wiedzy w praktycznym zastosowaniu. Koło Naukowe stara się uatrakcyjniać naukę o procesach w papiernictwie i poligrafii poprzez organizację wyjazdów do zakładów, zarówno tych większych jak i mniejszych. Celem jest uświadomienie studentom jak wielkotowarowa i skomplikowana jest produkcja papieru. Zwiedzanie przedsiębiorstw pozwala zwrócić uwagę na różnorodność branży papierniczej, zarówno pod kątem produkcji, jaki i organizacji a także na problemy związane z tą gałęzią przemysłu. Wszystko to ma na celu poszerzenie świadomości i wiedzy młodych papierników.

Popularyzacja kierunku „Papiernictwo i Poligrafia”

W ostatnim czasie zaznaczyła się potrzeba promocji kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia”. W ubiegłych latach znacznie zaostrzyła się konkurencja na rynku edukacyjnym. Rozwój prywatnych uczelni o profilach ekonomicznym, informatycznym i humanistycznym, sprawił, że studia techniczne stały się mniej atrakcyjne z uwagi na swój wyższy poziom trudności. Dodatkowo samo papiernictwo uznawane jest błędnie za zagrożoną gałąź przemysłu. Taką opinię tworzą niektóre media przedstawiając zniekształcony wizerunek świata komputerów i elektronicznego papieru, zastępującego papier tradycyjny. Zapominają jednak o tym, że to właśnie w dobie komputerów nastąpił największy wzrost zużycia tego materiału. Przeciwstawianie się takiemu kreowaniu przyszłości przemysłu papierniczego jest również celem studentów papiernictwa. Dodatkowo istotna jest popularyzacja kierunku wśród uczniów szkół średnich. To właśnie studenci mogą najlepiej zareklamować swoja uczelnię i korzyści, jakie można zyskać studiując Papiernictwo i Poligrafię

Ważnym zadaniem członków Koła Naukowego Papierników jest poprawa i rozwijanie współpracy z przemysłem. Chodzi tu przede wszystkim o zachęcenie zakładów papierniczych do wspierania przedsięwzięć i prac studenckich. Studenci starają się uświadamiać firmom, że to oni wkrótce będą pracownikami, kooperantami lub klientami.

Marcin Bocian

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb