PL | EN

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w II edycji Olimpiady papierniczej 2023 r.

Olimpiada odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Łódzkiej (Zatoka Sportu, al. Politechniki 10, Łódź), w dniu 27 października 2023 r.Zgłosiły się 32 drużyny z których do finału zostanie wybranych 14 na podstawie eliminacji w formie quizu on-line z wiedzy technicznej.Pełny regulamin Olimpiady można pobrać tutaj

 

Uczestnicy

  1. W Olimpiadzie uczestniczą zespoły składające się z maksymalnie 4 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Każdy zespół musi posiadać opiekuna – pełnoletnią osobę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą z pełni praw publicznych, która:
    1. zaakceptowała na piśmie treść niniejszego Regulaminu;
    2. podjęła się sprawowania formalnej i rzeczywistej opieki nad uczniami ze swojego zespołu przez cały czas trwania Olimpiady.
  2. Uczestnikami Olimpiady nie mogą być dzieci pracowników Organizatora oraz członków Komisji Olimpijskiej.
  3. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie dwoma zespołami.

Konkurencje

W tym roku uczestnicy będą rywalizować w 3 konkurencjach rozgrywanych jedna po drugiej przez wszystkie zespoły zakwalifikowane do uczestnictwa. O zwycięstwie i dalszych miejscach decyduje suma ocen punktowych wyników wszystkich konkurencji.

Na konkurencje kolejno składają się: 

  1. Złożenie dwóch konstrukcji (pudełka oraz półki z przegrodami) z dostarczonych przez Organizatora wykrojów papierowych w jak najkrótszym czasie. Przed rozpoczęciem konkurencji, przez maksymalnie 5 minut, uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia złożonych konstrukcji (bez możliwości ich dotykania oraz robienia zdjęć. Dopuszczalne jest natomiast odręczne szkicowanie widoku przy pomocy ołówka, na kartce papierowej).
  1. Zbudowanie jak najwyższej konstrukcji o masie własnej nieprzekraczającej 200 g, która utrzyma 3 butelki z wodą o poj. 0,5 l każda, przez co najmniej 1 minutę. Butelki mogą być ułożone w dowolny sposób. Wysokość konstrukcji będzie mierzona do najwyższego punktu butelki, która jest zlokalizowana najniżej. Dostępne narzędzia i materiały: nożyk do tapet, nożyczki, linijka, ołówki, zszywacz ze zszywkami, papier (różne rodzaje), klej, spinacze biurowe, papierowa taśma klejąca, taśma klejąca dwustronna.

Podczas finalnego testu, konstrukcja zostanie przeniesiona przez zespół na miejsce, w którym zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja. Każdy z zespołów musi ustawić na zbudowanej przez siebie konstrukcji, w czasie nieprzekraczającym 2 minuty, wszystkie butelki z wodą, po czym jedna, wybrana osoba z zespołu daje znak sędziemu do rozpoczęcia pomiaru czasu. Podczas mierzenia czasu nikt nie może dotykać konstrukcji.

  1. Wykonanie konstrukcji (np. złożonej równi pochyłej) na dostarczonej przez Organizatora płaskiej podstawie tekturowej o wymiarach 100×100 cm, o masie całkowitej konstrukcji nieprzekraczającej 500 g, w której kulka metalowa o średnicy 15 mm i masie własnej 14 g będzie się poruszać przez możliwie długi czas. Ruch kulki musi zostać zainicjowany wyłącznie pod wpływem siły grawitacji. Tor, po którym porusza się kulka nie musi być ciągły, ale cała konstrukcja nie może wystawać poza obrys podstawy. Pomiar czasu będzie odbywał się od momentu rozpoczęcia ruchu kulki do jej pierwszego zatrzymania lub opuszczenia przez kulkę obrysu podstawy. Dostępne narzędzia i materiały: nożyk do tapet, nożyczki, linijka, ołówki, zszywacz ze zszywkami, podstawa tekturowa, papier (różne rodzaje), klej, spinacze biurowe, papierowa taśma klejąca, taśma klejąca dwustronna.

Podczas finalnego testu, konstrukcja zostanie przeniesiona przez zespół na miejsce, w którym odbędzie się ostateczna weryfikacja. Wybrany przedstawiciel zespołu umieszcza kulkę na pozycji startowej, po czym puszcza ją i jednocześnie daje znak sędziemu do rozpoczęcia pomiaru czasu. Każdy z zespołów może wykonać maksymalnie dwie próby, przy czym niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek poprawek konstrukcyjnych pomiędzy próbami. Podczas mierzenia czasu nikt nie może dotykać konstrukcji. Do punktacji zostanie uwzględniony dłuższy czas.

Maksymalny, łączny czas trwania Olimpiady: 4 godziny.

Skip to content