INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 


W ramach kierunku "Papiernictwo i Poligrafia" prowadzone są:

studia stacjonarne:

I-go stopnia, inżynierskie 3,5-letnie, profil praktyczny - nabór na semestr zimowy - ze specjalnościami:

  • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne (eksploatacja, zarządzanie i marketing)
  • Technologia papiernictwa i poligrafii (od rękodzieła do rozwiązań cyfrowych)

II-go stopnia, magisterskie 2-letnie,  profil praktyczny -  nabór na semestr letni - bez podziału na specjalności 

  • dla absolwentów szkół wyższych posiadających co najmniej tytuł inżyniera lub licencjata

studia niestacjonarne:

I-go stopnia, inżynierskie 3,5-letnie, profil praktyczny- nabór na semestr zimowy - ze specjalnościami:

 

  • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne (eksploatacja, zarządzanie i marketing)

  • Technologia papiernictwa i poligrafii (od rękodzieła do rozwiązań cyfrowych)

II-go stopnia, magisterskie  2-letnie,  profil praktyczny -  nabór na semestr zimowy - bez podziału na specjalności 

  •  dla absolwentów szkół wyższych posiadających co najmniej tytuł inżyniera lub licencjata

studia podyplomowe:

- Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów

- Nowoczesne procesy w papiernictwie i poligrafii 

- Nowoczesne technologie w papiernictwie 

Rekrutacja na konkretne studia odbywa się w zależności od zainteresowania słuchaczy. Mogą rozpoczynać się zarówno od semestru zimowego jak i letniego.


Nowy atrakcyjny program studiów

Kształcenie odbywa się według nowych, atrakcyjnych programów studiów, zgodnie z zasadami współczesnego nauczania w uczelniach europejskich, określonymi w tzw. procesie bolońskim. Programy uwzględniają interdyscyplinarny charakter studiów oraz ukierunkowanie kształcenia na potrzeby przemysłu, m.in. przez wprowadzenie bloku przedmiotów tzw. zawodowych, prowadzonych przez kadrę kierowniczą zakładów papierniczych i poligraficznych. System punktowy ECTS umożliwia odbycie części studiów (jednego lub dwóch semestrów) na innych wydziałach i uczelniach, w tym zagranicznych, a także wykonywanie prac dyplomowych w zakładach przemysłowych lub w Instytucie, również wg nowoczesnej formuły "brain storm".

Pierwsze semestry studiów obejmują głównie przedmioty podstawowe (m.in. matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika komputerowa). W kolejnych semestrach odbywają się zajęcia z przedmiotów kierunkowych (m.in. technologia papieru i poligrafii, maszyny papiernicze, poligraficzne i przetwórcze, automatyzacja i komputeryzacja procesów, podstawy metrologii i kontroli jakości). Celem kształcenia, oprócz przekazania rozległej wiedzy technicznej z zakresu papiernictwa i poligrafii, jest również dostarczenie bogatej interdyscyplinarnej wiedzy z przedmiotów humanizujących, uwzględniających przede wszystkim rozwój osobowości (m.in. w ramach takich zajęć jak inteligencja emocjonalna, umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi). Studenci mogą doskonalić znajomość języka angielskiego  poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów jest przepustką do grupy zawodowej, w której najwyżej ceni się fachową wiedzę i umiejętności praktyczne w rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych. Obecnie inżynierowie w zakresie papiernictwa i poligrafii są poszukiwani i doceniani przez pracodawców krajowych i zagranicznych, w tym m.in. przez International Paper Kwidzyn, Stora Enso w Ostrołęce, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., RR Donnelley w Krakowie. Liczba podmiotów gospodarczych produkujących masy włókniste, papier oraz wyroby z papieru - 330. Liczba przedsiębiorstw poligraficznych - ok. 800 (przedsiębiorstw zatrudnających pow. 10 pracowników).

Instytut stara się sprostać wyzwaniom stawianym współczesnym potrzebom rynku pracy. Student zdobywa wiedzę i kwalifikacje potrzebne do zatrudnienia w jednym z największych sektorów gospodarki światowej tj. w przemysłach papierniczym, przetwórczym i poligraficznym. Jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi, a także do prowadzenia działalności na własny rachunek. Będzie mógł również realizować swoje aspiracje zawodowe w jednostkach naukowo-badawczych czy biurach projektowych.

Życie studenckie

Życie studenckie jest bardzo urozmaicone, to nie tylko nauka, ale także imprezy sportowe czy rozwijanie zainteresowań w Kołach Naukowych. Przy Instytucie działają dwa takie Koła: Koło Naukowe Papierników i Koło Naukowe Poligrafów. Studenci prowadzą owocną współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi i naukowymi, m. in. w Grenoble, Darmstadt, Helsinkach i Holandii oraz biorą aktywnie udział w działalności organizacji branżowych takich jak: Stowarzyszenie Papierników Polskich, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Nasi studenci organizują seminaria i konferencje, wyjazdy szkoleniowe do zakładów papierniczych i poligraficznych, gdzie wiedzę teoretyczną sprawdzają w praktyce. Biorą również udział w zawodach sportowych, przede wszystkim w międzynarodowych zawodach siatkówki dla papierników, rozgrywanych corocznie w Darmstadt. Aktywnie uczestniczą w Festiwalu Techniki Nauki i Sztuki, gdzie prezentują artystyczne formy papieru i druku. Rozwijając umiejętność pracy w zespole, uczą się odpowiedzialności i kreatywności.

KALENDARZ

Październik 2019
p w ś c p s n
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
przezroczysto

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb