CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

W załączniku szczegółowe programy studiów. 

Karty przedmiotów dostępne na stronie: https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=pl&s=programKsztalcenia&pk=papiernictwo%20i%20poligrafia&v=3

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb