INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

MONDI ŚWIECIE S.A.
organizuje KONKURS DLA PAPIERNIKÓW 2010
do wygrania roczny kurs języka angielskiego
w Empik’u lub innej wybranej szkole językowej!!!

Wystarczy napisać pracę na jeden z poniższych tematów:

  1. Właściwości powierzchniowe papierów opakowaniowych-wymagania oraz możliwości osiągania i regulacji w warunkach produkcyjnych.
  2. Energooszczędne warunki i technologie w przetwarzaniu wtórnych surowców włóknistych (makulatury).
  3. Optymalne wymiary zrębków sosnowych w produkcji wysokowydajnej masy celulozowej w warniku ciągłego działania i metody ich zapewnienia.
  4. Jak kontrolować produkcję mas celulozowych siarczanowych - na podstawie modelowego schematu technologicznego omów podstawowe metody i wskaźniki kontrolne.
  5. Jak zapewnić wysoką wydajność produkcji mas włóknistych - na podstawie modelowych schematów technologicznych omów czynniki i sposoby wpływające na ograniczenia strat masy.

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb