INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE – EDYCJA IV

w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

 

Rekrutacja na semestr jesienny 2018/2019 

 

Organizator

Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl , tel. 42-631-38-03 i 42-631-38-41, e-mail:

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Konrad Olejnik, tel. 42-631-38-42,  e-mail:

 

Odbiorcy:

Studia podyplomowe są dedykowane zarówno dla osób posiadających pewne doświadczenie zawodowe jak i osób pragnących pogłębić i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Studia podyplomowe prowadzone są jako zajęcia niestacjonarne w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i odbywają się w soboty i niedziele wyznaczone kalendarzem zjazdów dla studiów niestacjonarnych w Politechnice Łódzkiej.

 

Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby (max. 2 grupy po 12 osób)

 

Całkowity koszt studiów: 5050 . (+30 zł opłata za dyplom)

 

Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej do dn. 20 września 2018 r. (można przesłać pocztą na adres Instytutu)

 

Wymagane dokumenty:

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załączonym  wzorem;

- Kwestionariusz osobowy

- Potwierdzenie wpłaty słuchacza studiów podyplomowych

- Klauzura do umowy.

 

UWAGA: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie równe raty płatne na początku każdego semestru.

 

Wpłaty – z dopiskiem: „NTWP 2018” - należy dokonywać na konto:

45 1240 3028 1111 0010 3742 3060

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Papiernictwa i Poligrafii 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zgodnie z zadeklarowaną formą wpłacania (I lub II raty) do czasu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

 

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:

 

6 października 2018 – 30 września 2019 r.

 

 

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb