INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Przewodniczący Rady

Dyrektor

 • dr hab. inż. Konrad Olejnik

Z-cy Dyrektora

 • dr inż. Svitlana Khadzhynova, Z-ca ds. Dydaktyki
 • dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ, Z-ca ds. Rozwoju

Profesorowie i doktorzy habilitowani (>50% składu Rady)

 • prof. dr hab. Svitlana Havenko
 • dr hab. inż. Tomasz Ganicz
 • dr hab. inż. Dariusz Danielewicz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli (nie więcej niż 20% składu Rady)

 •  

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami (nie więcej 5% składu Rady)

 • mgr inż. Janusz Pawłowicz

Przedstawiciele studentów i doktorantów - nie obowiązuje

Zaproszeni przez Przewodniczącego Rady z głosem doradczym:

 • dr inż. Mariusz Reczulski - Związek Nauczycielstwa Polskiego

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb