CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

1. Wizja

Dążenie do uzyskania statusu nowoczesnego, innowacyjnego i międzynarodowego ośrodka badawczego oraz wiodącego ośrodka szkolenia kadr dla przemysłów: celulozowego, papierniczego, przetwórczego i poligraficznego.

2. Misja

Misją Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ jest innowacyjny rozwój naukowy w zakresie celulozownictwa, papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii oraz doskonalenie systemu kształcenia, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy a także zwiększanie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

3. Cele

Nadrzędnym celem Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest budowanie wartości Firmy poprzez:

  • Funkcjonowanie zgodnie z zasadami etyki i wzajemnego poszanowania,
  • Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na poziomie międzynarodowym,
  • Współpraca z przemysłem w regionie i w kraju,
  • Ciągłą poprawę jakości systemu kształcenia zgodnie z rozwojem nauki i techniki oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy,
  • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu realizacji działań statutowych,
  • Rozwój kadry naukowej Jednostki,
  • Dbałość o dobry wizerunek Jednostki na arenie krajowej i międzynarodowej.

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb