CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Składy osobowe :

Instytutowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (IKOJK) w składzie:

 

Dr  hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, Prof. PŁ– przewodniczący

Dr inż. Katarzyna Dybka

Dr inż. Anna Stanisławska

 

Instytutowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości kształcenia (IKZJK) w składzie:

 

Dr inż. Svitlana Khadzhynova – przewodnicząca

Dr inż. Mariusz Reczulski

Dr inż. Agnieszka Wysocka – Robak

Dr hab. inż. Dariusz Danielewicz

Piotr Szkudlarek - student

 

Komisja Stypendialna w składzie:

 

Dr inż. Magdalena Kmiotek

Katarzyna Król – studentka  II roku papiernictwa i poligrafii

Konrad Muttke – student I roku papiernictwa i poligrafii

Michał Karos - student

Tomasz Wojnar – student

 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 

Dyrektor + Samodzielny profesor PŁ – przewodniczący

Kierownik pracy

Recenzent pracy

Dr inż. Agnieszka Wysocka – Robak – sekretarz

Dr inż. Mariusz Reczulski - sekretarz

Mgr Jolanta Oryl - sekretarz

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

Dr inż. Svitlana Khadzhynova – przewodnicząca

Dr inż. Janina Leks – Stępień - członek

Dr inż. Mariusz Reczulski - członek

 

 

Instytutowa Komisja Funduszu Młodych Naukowców  w składzie:

 

hab. inż. Włodzimierz  Szewczyk, prof. PŁ - przewodniczący

 Dr inż. Svitlana Khadzhynova - członek

Dr inż. Anna Stanisławska - członek

 

 

 

Instytutowa Komisja Uznawania Efektów Kształcenia w składzie:

               

                Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk - przewodniczący

                 Dr inż. Anna Stanisławska          

                Dr inż. Svitlana Khadzhynova

                Dr inż. Katarzyna Dybka

 

 

 

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb