CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Składy osobowe :

Instytutowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (IKOJK) w składzie:

 

 

Instytutowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości kształcenia (IKZJK) w składzie:

 

 

Komisja Stypendialna w składzie:

 

 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

 

 

Instytutowa Komisja Funduszu Młodych Naukowców  w składzie:

 

 

 

Instytutowa Komisja Uznawania Efektów Kształcenia w składzie:

               

               

 

 

 

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb