CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Program studiów można znaleźć na stronie: www.programy.p.lodz.pl
Dodatkowe informacje są udzielane w przez sekretariat Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ,
tel. 42 631 38 03,
e-mail:

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji:http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl

OUR SUCCESSES

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

DEAN'S MESSAGES

UNIVERSITY UNITS

INTERNATIONAL PROGRAMS

OUR MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb