INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Jak się rekrutować na studia I stopnia na kierunek Papiernictwo i Poligrafia w Politechnice Łódzkiej?
- Wejdź na stronę portalu rekrutacyjnego (http://bit.ly/2rysaoq) i wypełnij formularz
- Wybierz kierunek studiów - polecamy Papiernictwo i Poligrafię! Nie pożałujesz!!!
- Wydrukuj uzupełniony formularz
- Przygotuj pozostałe dokumenty (opłata rekrutacyjna - 85zł, zdjęcie, kopia dowodu osobistego, świadectwo) i przywieź lub przyślij do Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29 90-924 Łódź
- Świadectwo maturalne przyślij po jego otrzymaniu, najpóźniej do 14 lipca 2017 r.

W terminie od 26.06.2017 r. do 15.10.2017 r. zostanie przeprowadzona w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii ankietyzacja zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki PŁ (ZSIDPŁ). Ankietyzowaniu podlegają przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
Procedura wypełniania ankiety
1) Studenci wypełniają ankietę poprzez portal WEB dziekanat.
2) Po zalogowaniu się do systemu student zostaje przypisany do wypełniania ankiety. Dostęp do ankiety jest automatycznie blokowany po przekroczeniu ustalonego terminu zakończenia ankietyzacji.
3) Ankieta wypełniana jest z zachowaniem zasady anonimowości.

Terminy egzaminu i zaliczenia z mechaniki dla studentów studiów niestacjonarnych. Sala 1M01 - wydział Mechaniczny PŁ bud. A22

         Egz i Zal: 25.06. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01         
Egz i Zal: 02.07. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01
Egz i Zal: 10.09. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01

Szanowni Państwo,
W  związku z Imprezą w PŁ zwaną zmaganiami wydziałów , zostają ogłoszone godziny dziekańskie na dzień 31 maja 2017 roku od godziny 12:00

dla Wszystkich Studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii.

 

W Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ opracowano nowatorskie urządzenie, dzięki któremu możliwe będzie efektywne mierzenie właściwości hydrofobowych papieru. Dr hab. Konrad Olejnik i dr inż. Paweł Pełczyński opowiadają o pracach nad innowacyjnym wynalazkiem oraz jego zastosowaniach.

 

 

https://www.p.lodz.pl/pl/nauka-movie-innowacyjnym-urzadzeniu-do-pomiaru-wlasciwosci-hydrofobowych-papieru

 

 

 

Podkategorie

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb