INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Informacje o rekrutacji

Studia prowadzone będą zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”. Dokument jest dostępny na stronie www.inpap.p.lodz.pl Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń. Słuchaczem studiów może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych: od 17 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Studia odbędą się w zapowiadanym terminie, gdy liczba słuchaczy wyniesie przynajmniej 23 osoby.  Termin zgłoszeń do 30.10.2015 r. Opłata za dwa semestry studiów 8700 zł.

Kontakt z organizatorami studiów

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl , tel. 42-631-38-03 i 42-631-38-34, e-mail: 

Kierownik studiów:

Imię i nazwisko: dr inż. Irena Jałmużna

Telefon: 42 6370043

Fax:      42 6370043

e-mail:  

 

Karta zgłoszenia : http://optz.woiz.pl/

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb