INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

W terminie od 26.06.2017 r. do 15.10.2017 r. zostanie przeprowadzona w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii ankietyzacja zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki PŁ (ZSIDPŁ). Ankietyzowaniu podlegają przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
Procedura wypełniania ankiety
1) Studenci wypełniają ankietę poprzez portal WEB dziekanat.
2) Po zalogowaniu się do systemu student zostaje przypisany do wypełniania ankiety. Dostęp do ankiety jest automatycznie blokowany po przekroczeniu ustalonego terminu zakończenia ankietyzacji.
3) Ankieta wypełniana jest z zachowaniem zasady anonimowości.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

CALENDAR

OUR SUCCESSES

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

DEAN'S MESSAGES

UNIVERSITY UNITS

INTERNATIONAL PROGRAMS

OUR MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb