INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Terminy egzaminu i zaliczenia z mechaniki dla studentów studiów niestacjonarnych. Sala 1M01 - wydział Mechaniczny PŁ bud. A22

         Egz i Zal: 25.06. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01         
Egz i Zal: 02.07. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01
Egz i Zal: 10.09. godz. 10.15 - 12.00 sala: 1M01

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

CALENDAR

OUR SUCCESSES

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

DEAN'S MESSAGES

UNIVERSITY UNITS

INTERNATIONAL PROGRAMS

OUR MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb