INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE – EDYCJA III

w

Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

1. Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających doświadczenie zawodowe lub osób pragnących pogłębić i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Studia podyplomowe prowadzone są jako zajęcia niestacjonarne w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i odbywają się w soboty i niedziele wyznaczone kalendarzem zjazdów dla studiów niestacjonarnych w Politechnice Łódzkiej.

2. Studia skierowane są do:

- kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego,

- kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i przetwórstwa papierniczego,

- osób zawodowo związanych z branżą papierniczą, przetwórstwem papierniczym względnie z przemysłem poligraficznym bądź branżami powiązanymi z wyżej wymienionymi,

- osób chcących pogłębić swoją wiedzę związaną z szeroko pojętym papiernictwem i przetwórstwem papierniczym.

3. Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby (max. 2 grupy po 12 osób).

4. Całkowity koszt studiów: 4950 zł. (+30 zł opłata za dyplom)

5. Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej do dn. 17 lutego 2017 r. (można przesłać pocztą na adres Instytutu)

Wymagane dokumenty:

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załączonym  wzorem;

- Kwestionariusz osobowy

- Potwierdzenie wpłaty słuchacza studiów podyplomowych.

UWAGA: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie równe raty płatne na początku każdego semestru.

6. Wpłaty – z dopiskiem: „studia podyplomowe 2017” - należy dokonywać na konto:

45 1240 3028 1111 0010 3742 3060

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Papiernictwa i Poligrafii 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zgodnie z zadeklarowaną formą wpłacania (I lub II raty) do czasu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów

od 04 marca 2017 r.do 04 lutego 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt: Jolanta Oryl 42 631 38 03
Kierownik studiów: dr inż. Paweł Pełczyński 42 631 38 16

KALENDARZ

Maj 2018
p w ś c p s n
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
przezroczysto

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb